top of page

Mitä on Life Coaching?

Updated: Dec 16, 2022


Itsensä kehittäminen on kivaa ja innostavaa ja sen avuksi löytyy onneksi monenlaisia menetelmiä.


Tässä blogissa esittelen lyhyesti 8 tällaista menetelmää:

 • Life Coaching

 • Life Coaching työpaikoilla

 • Business Coaching

 • Konsultointi

 • Valmennus

 • Mentorointi

 • Työnohjaus

 • Terapia


Olen itse life coach ja valmentaja, minkä vuoksi keskityn tässä blogissa erityisesti niihin. Olen kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että yksi menetelmä ei ole parempi kuin toinen, vaan eri elämäntilanteissa tarvitaan erilaisia menetelmiä. Joskus toinen toimii paremmin kuin toinen, ja joskus kaksi menetelmää voi toimia loistavasti yhtä aikaa.


Jos olet epävarma siitä, minkälainen muoto itsellesi sopii, kannattaa jutella eri asiantuntijoiden kanssa ja tunnustella, mitä tarvitsee.Life Coaching


Life coaching on erinomainen menetelmä silloin, kun asiakas tarvitsee

 • selkeyttä siihen, mihin hän on menossa elämässään seuraavaksi

 • rohkeutta muutoksen tekemiseen, ja

 • kaverin, joka potkii persuksille matkan varrella sopivasti niin, että muutos edistyy.

Asiakas ottaa minuun yhteyttä usein siinä kohtaa, kun elämässä on menossa jokin murros. Vanhaa ei enää ole tai se on muuttumassa, ja uutta ei vielä ole, koska se on vasta rakentumassa. Vanhan ja uuden välissä on aukio, jossa on usein hämmennystä, epävarmuutta ja pelkoja.


Life coach voi auttaa tilanteen selvittelyssä ja kulkea matkaa aukion halki vanhasta uuteen niin, ettei matkaa tarvitse tehdä yksin. Life coachina olen nähnyt, että juuri tämä on ollut monille asiakkaille tärkein coaching-työskentelystä saatu hyöty sen lisäksi, että asiakas oppii aina coaching-työskentelyssä tuntemaan itseään paremmin ja tekemään muutosta määrätietoisemmin.


Elämänmuutos voi liittyä omaan uraan, hyvinvointiin, tai muihin elämän suuriin valintoihin. Ja toisinaan muutos liittyy niihin pieniin valintoihin, joista toimiva perus arki ja hyvä elämä rakentuvat.


Life coaching on tulevaisuuteen suuntaavaa tavoitteellista työtä, jonka fokuksessa on ensisijaisesti ihmisen oma elämä ja hyvinvointi ja rohkeus elää oman näköistä elämää.


Life coaching lähtee aina siitä, mikä on asiakkaalle itselleen tärkeää. Toisin sanoen, coach ei kerro asiakkaalle miltä hyvä elämä näyttää tai mitä pitäisi tehdä, vaan asiakas löytää itse sen, mitä hän haluaa elämäänsä. Coaching-työskentelyn tuloksena asiakas löytää lisäksi omat voimavaransa ja vahvuutensa niin, että hän voi ottaa ne käyttöönsä muutoksen toteuttamiseksi.


Coach auttaa näiden asioiden löytämisessä ja toteutumisessa esittämällä kysymyksiä, tarjoamalla näkökulmia, heittämällä haasteita ja sparraamalla muutoksessa niin, että tavoitteita tehdään ja niitä kohti edetään yhdessä.


Life Coaching työpaikoilla


Teen life coaching-työtä myös työpaikoilla, jolloin työnantaja tarjoaa palvelun työntekijöiden käyttöön heidän hyvinvointinsa tueksi.


Työskentelyn kautta työntekijät voivat pohtia monenlaisia hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyviä asioita, kuten:

 • etätyöskentelyyn liittyvät haasteet

 • tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä

 • työssä jaksamista tukevat työskentelytavat

 • työmotivaatioon ja itsensä johtamiseen liittyvät haasteet

 • muutokset henkilökohtaisessa elämässä

 • hyvinvointia tukevat rutiinit

 • tulevaisuuden näkymät, unelmat, visio

Työpaikoilla tehtävän life coaching -työn fokuksessa on työntekijöiden hyvinvointi ja hänen omat tavoitteensa, eikä työskentelyssä huomioida työnantajan tai organisaation tavoitteita.


Työ vaikuttaa ihmisen koko elämään, ja ihmisen koko elämä vaikuttaa hänen työhönsä.

Life coaching -työskentelyssä työntekijöiden hyvinvointi, itsetuntemus, tavoitteellinen ajattelu sekä vuorovaikutustaidot lisääntyvät, mistä on suoria positiivisia vaikutuksia yrityksen tai organisaation liikevaihtoon ja työilmapiiriin.


Business Coaching