top of page

7 yllättävää keinoa, joilla vahvistat luottamusta

Updated: Dec 16, 2022


Jokaisessa hetkessä luottamusta joko rakennetaan tai murennetaan.


Harva meistä pystyy määrittelemään tarkasti, mitkä asiat kasvattavat ja mitkä murentavat luottamusta toiseen ihmiseen. Tässä blogissa esittelen 7 yllättävää keinoa vahvistaa luottamusta, joiden emme välttämättä ole tulleet arjessamme ajatelleeksi.


Luottamus on kivjalka, jolle kaikki ihmissuhteet rakentuvat, perheissä, työpaikoilla - ja kaikkialla.


Jos sinun pitäisi sanoa, mitä luottamus tarkoittaa, mitä vastaisit?

Teksti pohjautuu yhdysvaltalaisen tutkijan Brene Brown'in BRAVING -konseptiin (Boundaries, Reliability, Accountability, Vault, Integrity, Non-judgement, Generosity).


Brownin mukaan syvä luottamus syntyy seitsemästä asiasta:

 1. Kunnioitat rajojani

 2. Olet luotettava

 3. Otat vastuun kun mokaat

 4. Säilytät luottamukselliset asiat

 5. Elät arvojesi mukaan

 6. Et arvostele minua

 7. Ajattelet minusta hyvää


Luottamus ei rakennu yksipuoleisesti, vaan molempien osapuolten täytyy ottaa vastuu sen rakentamisesta ja syventämisestä, jotta homma toimii.Näin voit rakentaa luottamusta


1. Kunnioitat rajojani


Lyhyesti sanottuna omat rajat tarkoittaa sitä, mikä on ok ja mikä ei. Jotta voin luottaa sinuun, minun on tärkeä tietää, että kunnioitat rajojani. Jos et ole varma, missä rajani menevät, kysyt minulta suoraan, etkä oleta asioita kysymättä.Minun on myös tärkeää luottaa siihen, että kerrot minulle, missä sinun rajasi menevät ja kerrot minulle silloin, kun joku asia ei ole sinulle ok, etkä yritä vain miellyttää minua.


Minä puolestani kerron sinulle omista rajoistani niin, että sinun ei tarvitse minun kulmakarvan asennosta tai rivien välistä yrittää tulkita asioita. Voit luottaa siihen, että minun seurassani sinun ei tarvitse arvailla tai varoa sanomisiasi ja tekemisiäsi.


Joskus saatat huomata vasta jälkikäteen, että omat rajasi ylittyivät jossain tilanteessa. Tai saatat itse epäillä ylittäneesi minun rajani. Jos luottamuksen haluaa säilyttää, on tärkeää palata tilanteeseen jälkikäteen ja keskustella asia läpi. Silloin voimme molemmat ymmärtää toisiamme jatkossa paremmin.


2. Olet luotettava

Jotta voin luottaa sinuun, minun on tärkeä tietää, että teet sen, mitä sanoit tekeväsi. Jos olet luvannut jotain itsellesi, minulle tai jollekin muulle, pidät lupauksesi.


Tämä vaatii sitä, että tiedät missä sinun omat rajasi menevät ajan, energian ja voimavarojen suhteen etkä lupaile liikoja. Toisin sanoen, sanot reippaasti EI silloin kun tiedät, että sinulla ei ole aikaa, mielenkiintoa tai voimavaroja asiaan. Silloin voit sanoa KYLLÄ niille asioille, jotka oikeasti haluat ja voit tehdä.


3. Otat vastuun kun mokaat


Me kaikki teemme virheitä, se on inhimillistä. Mutta se miten käyttäydyt sen jälkeen on se hetki, jossa luottamus kasvaa tai vähenee. Luottamuksen kannalta on tärkeää tietää, että huomaat ja myönnät omat virheesi ja pyydät anteeksi.


Minulle on tärkeä tietää ja nähdä, että et esitä tekosyitä tai syytä virheistäsi muita, vaan otat täyden vastuun omasta käytöksestäsi.

Luottamuksen rakentamiseksi on myös tärkeää, että muokkaat omaa toimintaasi niin, ettei vastaavaa virhettä pääsisi syntymään uudelleen. Jos esimerkiksi käyttäydyt huonosti ja pyydät anteeksi, ja sitten taas käyttäydyt huonosti ja pyydät anteeksi, luottamukseni sinuun ei kasva, vaan vähenee. Minun pitää nähdä, että vähintäänkin yrität parhaasi käytöksesi korjaamiseksi.


Oman mokan myöntäminen voi olla todella vaikeaa. Mutta nimenomaan silloin, kun suostuu olemaan haavoittuvainen ja kertomaan mokanneensa ja ottamaan siitä vastuun, silloin luottamus pääsee rakentumaan ja syventymään. Etenkin silloin, kun voit luottaa siihen, että minä puolestani hyväksyn sinut sellaisena kuin olet, virheidesi kanssa, voit luottaa siihen että minun kanssani saa olla epätäydellinen voit kertoa epäonnistumisista ilman, että sinun tarvitsee pelätä minun reaktiotani siihen.


4. Säilytät luottamukselliset asiat

Meillä on helposti tapana jakaa tarinoita ja uutisia muista ihmisistä, koska tarinoiden kautta me bondaamme toistemme kanssa, ja monissa tilanteissa se on ok! Mutta kannattaa miettiä, onko tarina sellainen, minkä se toinen ihminen haluaisi oikeasti itse kertoa.


Luottamukseen kuuluu se, että et jaa minulle tietoa tai kokemuksia, joita sinun ei pitäisi jakaa.


Jos kerrot minulle asian toisesta ihmisestä, jota sinulla ei ole lupa kertoa, se heikentää minun luottamustani sinuun, vaikka asia ei liittyisi minuun millään tavalla. Silloin minun on vaikea luottaa siihen, että pidät itselläsi myöskään niitä asioita, jotka ovat sinun ja minun välillä luottamuksellisia.


5. Elät omien arvojesi mukaan

Minulle on tärkeää nähdä, että elät omien arvojesi mukaan vaikka se ei aina olisi helppoa. Valitset kuitenkin rohkeuden ja oman itsesi sen sijaan, että yrittäisit päästä helpolla tai miellyttää muita.Jos kerrot minulle, että sinulle perhe ja hyvinvointi ovat vahvoja arvoja, mutta näen että se, miten elät elämääsi ei heijasta näitä arvoja lainkaan, minun on vaikea tietää, kuka oikeastaan olet. Sanot yhtä, mutta teet toista.


Tämä on hyvin perustavanlaatuinen luottamuksen pohjalla oleva asia, jota ei aina tule ajatelleeksi.

Jos taas näen, että elät rohkeasti omaa elämääsi ja omia arvojasi sellaisena ihmisenä, joka tällä hetkellä olet, voin luottaa siihen, että olet se ihminen, joka kerrot olevasi.


6. Et arvostele minua


Luottamuksen kannalta on tärkeää, että voin pyytää sinulta mitä tarvitsen, ja sinä voit pyytää minulta, mitä sinä tarvitset. Voimme puhua tarpeistamme ja toiveistamme ja omista tunteistamme ilman pelkoa siitä, että toinen arvostelee tai tuomitsee niitä. Samalla tiedämme molemmat, että pidämme omista rajoistamme kiinni.


Voin myös luottaa siihen, että jos olen mokannut, voin kertoa siitä sinulle ilman, että arvostelet minua. Tiedän, että hyväksyt minut kaikkine virheineni ja epätäydellisyyksineni.


Voin luottaa siihen, että saan sinun kanssasi olla se ihminen, kuka olen.

Tämä vaatii kyllä sitä, että olet tehnyt työtä itsesi kanssa, jotta voit hyväksyä itsesi sellaisena, kuin olet. Tiedät, että vaikka teet virheitä ja olet epätäydellinen, niin olet silti arvokas. Silloin voit nähdä myös muut ihmiset samalla tavalla.


Hyväksyvässä ja luottamuksellisessa suhteessa voimme yhdessä keskustella myös niistä asioista, joista olemme eri mieltä. Saamme olla eri mieltä ja voimme olla avoimia ja antaa tilaa toistemme näkökulmille ja mielipiteille ja keskustella niistä vapaasti. Tilan antaminen ja saaminen lisää ja syventää luottamusta.


7. Ajattelet minusta hyvää

Jos mokaan, voit silti olettaa, että olen tehnyt parhaani, ja se riittää. Voin luottaa siihen, että ajattelet minusta lempeästi ja hyväksyvästi.


Tämä voi toteutua silloin, kun edelliset 6 asiaa ovat jo hyvällä pohjalla. Silloin sinun on helppo ajatella minusta hyvää kaikissa tilanteissa.Luottamusta ei voi rakentaa yksin


Kaikki yllä olevat 7 asiaa ovat sellaisia, että molempien ihmisten täytyy rakentaa niitä kaikkia yhtä aikaa. Ei riitä että sinä olet tietoinen näistä asioista ja elät niiden mukaisesti, jos minun käytökseni puolestaan on aivan jotakin muuta. Jos en hyväksy sinua sellaisena kuin olet, en kerro omista rajoistani, ja tuomitsen sinut virheistäsi, silloin sinun on todella vaikea rakentaa luottamuksellista suhdetta minun kanssani, vaikka kuinka yrittäisit.


Luottamuksen rakentaminen pitää olla meille molemmille tärkeää.

Luottamus rakentuu ja syventyy usein vaikeissa tilanteissa. Kun jompi kumpi meistä on mokannut, tai kun kohtaamme vaikeita keskustelun aiheita, ne ovat niitä kultaisia hetkiä, joissa luottamus näyttäytyy. Niissä tilanteissa se pääsee vahvistumaan, kun voimme molemmat tietää, että saamme olla epätäydellisiä, pidämme kiinni omista arvoistamme, olemme avoimia toistemme näkökulmille, ja ajattelemme toisistamme hyvää arvostelematta.Miten luottamus taklataan?


Keitä ihmisiä elämässäsi on, joiden kanssa luottamus on erityisen tärkeää?


Keskustelkaa luottamuksesta:

 1. Antakaa molemmat oma arvio (esim. 1-10), missä teidän välinen suhde on kussakin seitsemässä asiassa. Mitkä asiat toimivat hyvin, mitkä huonommin?

 2. Kertokaa molemmat oma näkemyksenne, missä luottamus tällä hetkellä suhteessanne menee. Olkaa avoimia toistenne näkemyksille ja tunteille. Se miten sinä koet asiat, ei ole välttämättä se, miten suhteen toinen osapuoli kokee asiat - ja päin vastoin. On tärkeää kertoa ja kuunnella ja antaa tilaa toisen kokemukselle, jotta voi ymmärtää, missä tilanteissa luottamusta voi rakentaa entistä paremmin.

 3. Voitte pohtia lisäksi esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Minkälaisia arvoja teillä kummallakin on (ks. Tunnetko omat arvosi)?

 • Minkälaisille arvoille haluatte, että teidän välinen suhde rakentuu?

 • Mihin kahteen luottamuksen osa-alueeseen haluatte keskittyä seuraavan 6-12 kk ajan? Mitä haluatte tehdä toisin, kuin tähän asti?

Se, että keskustelette luottamuksesta, kuuntelette toisianne ja kerrotte omista näkemyksistänne ja tunteistanne, on myös omiaan vahvistamaan välillänne olevaa luottamusta.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page