Laptop Work

Coaching on tärkeä osa modernia työtä

Moderni tietotyö ja itseohjautuva työkulttuuri vaativat työntekijöiltä vankkaa itsensä ja oman työn johtamista. Työssä vaaditaan luovuutta, jatkuvaa oppimista ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Toimiva organisaatio muodostuu hyvinvoivista, aktiivisista ja motivoituneista työntekijöistä. 

 

Näiden edellytyksenä on, että työntekijät kokevat työnsä merkitykselliseksi, heillä on halu kehittää itseään ja omaa työtään, ja he uskaltavat olla rohkeita omassa työssään. Omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolta pitäminen korostuvat itsenäisessä työssä.

Motivoituneet ja hyvinvoivat työntekijät ovat keskeinen osa yrityksen hyvän maineen kasvattamista omien asiakkaiden suuntaan. Yhä useammat työntekijät toimivat tavalla tai toisella asiakasrajapinnassa, jolloin työntekijän hyvinvoinnin ja motivaatioon taso välittyvät suoraan asiakkaalle, kasvattaen (tai heikentäen) yrityksen positiivista ja luotettavaa mainetta.

Coaching tukee työntekijöiden itsensä johtamisen taitoja monin tavoin. Työntekijä nostaa keskusteluihin hänelle tärkeitä teemoja, joihin pureudutaan pintaa syvemmältä niin, että coachingin kautta voidaan tunnistaa erilaisia ajattelu- ja toimintatapoihin vaikuttavia tekijöitä. Keskusteluissa esiin nousevia yläteemoja ovat usein:

 • Itsensä johtaminen, itseohjautuvuus

 • Sisäinen motivaatio

 • Muutoskyvykkyys

 • Omien vahvuuksien ja arvojen tunnistaminen

 • Onnistumista rajoittavat toimintamallit

 • Oman hyvinvoinnin ylläpitäminen, work/life -balance

 • Haastavat tilanteet esim. etätyössä

Perinteisesti coaching on ollut tarjolla vain organisaation johdolle, mutta globaalisti sen arvo on nähty yhä vahvemmin liiketoiminnan kehittämisessä. Coaching on laajasti työntekijöiden käytössä esimerkiksi johtavissa globaaleissa teknologiayrityksissä.

Moderni ja dynaaminen organisaatio tarvitsee työntekijöitä, joiden itseohjautuvuus perustuu vahvaan sisäiseen motivaatioon ja hyvään työvireeseen. Organisaation johdon ja HR:n on tärkeää pitää huolta siitä, että työntekijät eivät täytä näitä ominaisuuksia vain taloon tullessaan, vaan heidän jatkuvalle ja omaehtoiselle kehittymiselle luodaan vakaat ja monipuoliset puitteet työsuhteen aikana. Coachingin tarjoaminen on osoitus työntekijöille siitä, että heidän kehittymiseensä ja hyvinvointiinsa halutaan panostaa vahvasti. 

 
Sari Sironen.jpg

Miten Coaching toimii työyhteisössä?

 

Coaching on luottamukseen perustuva kohtaamispaikka, jossa Coach auttaa työntekijää oivaltamaan uutta, avartamaan näkökulmia, ja reflektoimaan ajatuksia. Coaching on aina työntekijän omiin tavoitteisiin perustuvaa toimintakeskeistä työskentelyä.

 

Coaching-prosessi räätälöidään aina yrityksen tarpeisiin sopivaksi. Coaching aloitetaan usein pilotilla, johon voi osallistua esim. 3-5 työntekijää. Coachausta voidaan jatkaa organisaatiossa pilotista saatujen kokemusten perusteella.

Käytännössä Coach on organisaation työntekijöiden saatavilla esimerkiksi kerran viikossa, jolloin työntekijät voivat varata tapaamisen suoraan Coachilta. Tapaamisen pituus on yleensä 30 tai 60 minuuttia ja Coach tapaa työntekijöitä yleensä kerran viikossa tai joka toinen viikko.

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Muut valmennukset työyhteisöille

SARI SIRONEN.jpg

ITSENSÄ JOHTAMINEN LUOVASSA TYÖSSÄ

Luento

 

Luovuus on vahva osa modernia tietotyötä. Luovuus ei ole vain taiteilijoiden yksinoikeus, se on innovointia, visiointia ja uskallusta tehdä asioita uudella tavalla. Luova työ vaatii erilaista ulottuvuutta itsensä johtamiseen, missä rohkeus uteliaisuus voittavat epäonnistumisen pelon.

Osallistavan luennon tuloksena:

 • ymmärrät, mitä luovuudella tarkoitetaan laajassa perspektiivissä

 • huomaat, millä tavoin luovuus on osa jokapäiväistä työtäsi

 • ymmärrät, mitä rohkeus ja uteliaisuus tuovat luovaan työhön

 • osaat nimetä haasteita, joita kohtaat luovan työn onnistumisessa

 • osaat ottaa luovaa ajattelua vankemmin osaksi työtäsi

Kesto: 90 min

Paikka: Yrityksen tiloissa tai Online

Hinta: 1 200 € + ALV 24 %

Työhyvinvointi.jpeg

EROON ITSEKRIITTISESTÄ

AJATTELUSTA

Luento

 

Itsekriittinen ajattelu ja perfektionismi ovat hyvän itsensä johtamisen yleisimpiä sudenkuoppia. Itsekriittinen ajattelu vaikuttaa vahvasti siihen, miten teemme ja koemme asioita työssämme. Kun liiallisen itsekritiikin osaa tunnistaa, sen voi myös haastaa ja vaihtaa rakentavaan itsensä sparraamiseen.

Osallistavan luennon tuloksena:

 • ymmärrät, miksi itsekritiikki ei tuota tuloksia pitkällä aikavälillä

 • ymmärrät, miten itsekritiikki vaikuttaa merkityksellisyyden kokemukseen

 • osaat erottaa sisäisen kriitikon ja sisäisen sparraajan

 • osaat haastaa sisäisen kriitikon

 • osaat sparrata itseäsi rakentavasti ruoskimisen sijaan

Kesto: 90 min

Paikka: Yrityksen tiloissa tai Online

Hinta: 1 200 € + ALV 24%

Balance Break.jpg

BALANCE BREAK -

STRESSIN HALLINTAA

Valmennus

 

Kyky hallita omaa stressiä on itsensä johtamisen keskeisiä elementtejä.  

Jatkuva kiire ja multitasking toimistolla ja etätyössä pitävät yllä haitallisia stressitasoja. Valmennuksessa käydään harjoitusten avulla läpi helppoja ja tutkitusti tehokkaita mindfulness -työkaluja stressin hallintaan. 

Valmennuksessa opittujen työkalujen avulla osaat pitää hengähdystauon, jonka jälkeen:

 • ajatukset ovat kirkkaampia loppupäivän työtehtäviin

 • kiireen tuntu on hävinnyt

 • ongelmanratkaisukyky on parantunut

 • keho on rentoutunut ja virkeä

Valmennus käynnistyy 60 min luennolla, jota seuraa neljä erillistä 30 min harjoituskertaa.

Kesto: 1x60min + 4x30 min

Paikka: Yrityksen tiloissa tai Online

Hinta: 1 500 € + ALV 24%

 

Organisaatioita, joiden kanssa olen työskennellyt

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom