top of page

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on päivitetty 13.3.2023

Suomen henkilötietolaki (523/1999),

10 § Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014)

Rekisterin ylläpitäjä

 

Tmi Sari Sironen

Y-tunnus 2808290-9
PL 1
00391 Vantaa


Rekisterin yhteyshenkilö

 

Sari Sironen, PL 1, 00391 Vantaa, info@sarisironen.com

Rekisterin nimi ja ylläpidon peruste

 

Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri

Tmi Sari Sironen Viikkokirje (sähköpostilista)


Rekisteriin liittyvät sivustot

https://www.sarisironen.com/

https://www.instagram.com/sarisironencoach/

https://www.facebook.com/sarisironencoach/

https://www.linkedin.com/in/sarisironen/

https://www.youtube.com/channel/UCsnRzfoigo-tJV75p3IZ-pQ


Tässä rekisteri- ja tietosuojaselosteessa käytetyt nimikkeet

 

Yritys

Tmi Sari Sironen, Y2808290-9

 

Käyttäjä

Yllämainituilla sivustoilla käyvä henkilö, maksuttoman tai maksullisen tuotteen tilannut henkilö, valmennukseen tai koulutukseen tai muuhun yrityksen tapahtumaan osallistuva tai osallistunut henkilö, kilpailuihin ja arvontoihin osallistuva tai osallistunut henkilö. Käyttäjällä voidaan tarkoittaa yksityishenkilöä, yritystä tai yhteisöä.

Rekisteritietojen keräämisen tarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen

 • palvelujen toteuttaminen

 • asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen

 • verkko-oppimisen tukeminen verkkokurssialustalla

 • mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen

 • jälleenmarkkinointi käyttäen Facebookin, Googlen ja sähköpostimarkkinointiin tarkoitettuja työkaluja

 • tuotteiden ja palvelujen markkinointi sekä tietojen tilastointi ja analysointi

 • kumppanuus- ja affiliatemarkkinoinnin toteuttaminen

 

Rekisteri koostuu yllä mainittujen sivustojen sekä maksuttomien ja maksullisten tuotteiden ja palveluiden tilaamisen tai ostamisen kautta sähköpostilistalle liittyneistä käyttäjistä. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla oleviin käyttäjiin sekä yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon.

 

Käyttäjää tiedotetaan sivustojen uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi-, suoramainonta-, mielipide-, markkinointitutkimusmateriaalia ja/tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Käyttäjästä kerättävät tiedot

 

Käyttäjänä sinusta voidaan kerätä seuraavia tietoja:

 • Etunimi

 • Sukunimi

 • Sähköpostiosoite

 • Yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero)

 • Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, myyjä- ja kumppanitiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaukset, peruutustiedot

 • Sivuston käyttäjän sähköpostiviestit

 • Sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset

 • Käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut tai postaukset joilla vierailet, toimintojen ajankohta.

 • Käyttäjän käyttötiedot CLANED -verkkokurssialustalla. Verkkokurssialusta kerää ja analysoi tietoa verkkokurssin käyttäjän aktiivisuudesta verkkokurssiympäristössä. Tietoa käytetään käyttäjän oman oppimisen tukemiseksi. Lisäksi tietoa voidaan käyttää anonyymien viiteryhmätietojen ja analytiikan luomiseksi.

 

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistua sähköpostilistalta sähköpostista löytyvän linkin kautta. Linkki löytyy sähköpostiviestin lopusta (unsubscribe tai click here). Käyttäjä saattaa olla mukana useammalla sähköpostilistalla, minkä johdosta yritys saattaa silti lähettää viestejä ja materiaaleja, vaikka käyttäjä olisi mielestään poistunut sähköpostilistalta kerran. Mikäli haluat poistua kaikilta listoilta kerralla, ota yhteyttä sähköpostitse info@sarisironen.com

Käyttäjällä on oikeus pyytää kaikkien tietojensa poistamista yrityksen rekisteristä. Pyydä poistoa lähettämällä pyyntö sähköpostitse: info@sarisironen.com

Maksuliikenteen tiedot

Asiakkaan verkkopankkimaksamisen tai luottokortin tiedot eivät tallennu yrityksen järjestelmiin vaan jäävät maksujenvälityksestä vastaavan yrityksen tietoihin. Verkossa tapahtuvien maksujen välittäjänä toimii Wix.com joka on Payment Card Industry Data Security Standards (PCI-DSS) -standardin mukainen välittäjä. Lue lisää: https://support.wix.com/en/article/security-of-wixs-billing-services-and-pci-compliance

 

Joissakin tapauksissa maksu tapahtuu laskulla, joka lähetetään MaritAktiva -laskutusohjelman kautta, johon asiakkaan laskutustiedot tallentuvat.

Kaupan peruutusehto
 

Kuluttajalla ei ole Suomen kuluttajansuojalain mukaista 14 päivän vaihto- ja palautusoikeutta, koska kyseessä on tuote, jonka asiakas saa käyttöönsä välittömästi.

Kuluttajalla on kuluttajasuojalain mukainen ehto peruuttaa kauppa 14 päivän kuluessa ostoksesta. Kuluttajalla ei kuitenkaan ole oikeutta peruuttaa digitaalisen tuotteen ostoa sen jälkeen, kun yritys on aloittanut digitaalisen tuotteen toimittamisen. Yritys noudattaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjetta Peruutusoikeus etämyynnissä 

 

Hyväksymällä nämä ehdot, hyväksyt, että peruutusehto poistuu samalla hetkellä, kun yritys aloittaa tuotteen toimittamisen. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, sinun tulee keskeyttää tuotteiden osto.

Yritys voi halutessaan kumota tämän peruutusehdon antamalla asiakkaalle 14 - 30 päivän  100 % rahat takaisin takuu. Tämä takuu löytyy jokaisen tuotteen tuotetiedoista ja/tai myyntisivulta.

Henkilötietojen säilyttämiseen liittyvät ajat

 

Asiakasrekisteri tarkastetaan 6 kuukauden välein. Käyttäjän tiedot poistetaan, kun tietojen säilyttäminen ei ole enää tarpeellista käyttötarkoitusta varten. Henkilötietoja säilytetään enintään 12 kuukautta sen jälkeen, kun käyttäjän asiakkuus on päättynyt yrityksen kanssa. Asiakas voi tämän jälkeen omalla suostumuksellaan jäädä yrityksen sähköpostilistalle.

Henkilötietojen luovuttaminen

 

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Rekisteri on tallennettu Wix.com-alustan tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Käyttäjän henkilötiedot voidaan tallentaa Wix.com'in tietojärjestelmiin, jotka ovat suojattu palomuurilla.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille:


Tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä tilaa viikkokirjeen, tilaa tai lataa jonkin maksuttoman tuotteen tai palvelun, päivittää omia tietojaan, ostaa verkkosivujen kautta jonkin yrityksen tuotteen tai palvelun, tai osallistuu kilpailuihin tai arvontoihin. Tietoja saadaan myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

 

Rekisterin suojaus

 

Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuja rekisterin sisältämiä tietoja pääsevät katselemaan ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain ennalta määrätyt yrityksen työntekijät ja/tai yhteistyökumppanit, kuten kirjanpitäjä ja markkinointiin erikoistunut yhteistyökumppani.

 

Rekisteriin sisäänpääsyn mahdollistava käyttäjätunnus ja salasana vaihdetaan 4 kertaa vuodessa.

Jokaisella työntekijällä tai yhteistyökumppanilla on omat henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat. Yritys antaa käyttöoikeuden tarvittavuuden perusteella, tarkistaa käyttöoikeudet neljännesvuosittain ja lopettaa käyttöoikeuden 24 tunnin kuluessa työntekijän irtisanomisesta tai yhteistyökumppanin sopimuksen irtisanomisesta. 

Tarkastus- ja oikaisuoikeus (Henkilötietolaki 26§)

 

Suomarkkinointirekisterissä olevalla käyttäjällä on henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Tmi Sari Sironen, PL 1, 01391 Vantaa. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettävän tietosuojavaltuutetun internet-sivuilta saatavaa lomaketta. Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Tmi Sari Sironen asiakasrekisterin rekisteritietoja. Jos tiedoissa on virheitä, käyttäjä voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään.

 

Yritys ei tarkista käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta. Käyttäjä voi muuttaa tai täydentää tietojaan ilmoittamalla muutoksista sähköpostitse: info@sarisironen.com. Käyttäjä voi poistaa osan tai kaikki tietonsa pyytämällä poistamista sähköpostitse: info@sarisironen.com.

 

Palvelun käyttöä koskevat tiedot eivät ole käyttäjien käytettävissä.

Rikkomuksista ilmoittaminen

Yritys tekee jatkuvasti parhaansa tietoturvan takaamiseksi. Mikään sähköinen tiedonsiirto- tai tallennusmenetelmä ei valitettavasti ole täysin turvallinen, eikä yritys voi taata täyttä turvallisuutta. Jos yrityksen tietoon tulee tietoturvarikkomus, se ilmoittaa siitä asianosaisille käyttäjille, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet. Yritys sitoutuu ilmoittamaan asiakkailleen kaikista heidän tilinsä turvallisuutta koskevista asioista ja tarjoamaan heille kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voisivat täyttää omat lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet.

Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjän tietojen turvassa pysyminen edellyttää myös, että käyttäjä varmistaa omien tilien tietoturvan käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja, vaihtamaan ne säännöllisesti ja säilyttämään niitä asianmukaisesti. Käyttäjän on myös itse varmistettava omien laitteiden turvallisuus.

Alaikäisten turvallisuus

Yrityksen maksulliset palvelut eivät ole tarkoitettu alaikäisille. Alaikäisellä yritys tarkoittaa alle 18-vuotiasta henkilöä. Alaikäisellä on kuitenkin lupa käyttää maksullisia palveluja, mikäli vanhemmat hyväksyy palvelun käytön ja maksaa palvelun alaikäisen puolesta. Yritys ei tietoisesti kerää alaikäisen henkilötietoja.

Käyttäjän oikeudet

Sivustojen käyttäjällä on seuraavat oikeudet:

 • Tiedonsaantioikeus

 • Käsittelyn rajoittamisen oikeus

 • Korjausoikeus

 • Oikeus tulla unohdetuksi

 • Suostumuksen peruuttamisen oikeus

 • Tietojen siirto-oikeus

Käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterin ylläpitäjää käsittelemästä häntä kokevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille

 

E-kirjat, verkkovalmennukset, maksuttomat oppaat, työkirjat, blogipostaukset sekä viikkokirjeet voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.

Jos käyttäjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.

Osa linkeistä voi olla ns. affiliatelinkkejä, joiden kautta yritys saa komissioita tai tuotteiden ilmaisia käyttökuukausia. Affiliatelinkeistä ilmoitetaan selkeästi erikseen.

Rekisteri- ja tietosuojaselosteen muuttaminen

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa, jonka yhteydessä ne voivat muuttua. Muutokset astuvat voimaan välittömästi rekisteri- ja tietosuojaselosteen päivityksen jälkeen. Muutoksista tiedotetaan heti päivityksen yhteydessä. Käyttämällä sivustoja hyväksyt automaattisesti uuden tietosuojan ja rekisteriselosteen. Mikäli et hyväksy rekisteri- ja tietosuojaselostetta, sinun tulee lopettaa sivustojen käyttö välittömästi.

Muut mahdolliset oikeudet

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus, mikäli olet tyytymätön yritykselle lähettämäsi valituksen käsittelyyn. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle. http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html | tietosuoja@om.fi

 

Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla info@sarisironen.com

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 13.3.2023

bottom of page